19.07.2016
Es potenciarà la imatge d'aquest espai estratègic de la Barceloneta. (>>>)
23.05.2016
El veïnat ja pot gaudir d'aquest nou espai lliure del districte de l'Eixample. (>>>)
10.05.2016
Aquest tram esdevindrà un nou eix cívic. (>>>)