Filtra

Sants - Montjuïc

Millora de l’accessibilitat del barri de Can Clos

Remodelació del barri de Can Clos amb una sèrie d’actuacions públiques encaminades a millorar Can Clos. L’actuació ha consistit en fer la nova pavimentació, la instal·lació de nou mobiliari urbà, millora en la jardineria i els serveis (xarxa elèctrica, telefònica i alimentació de l’enllumenat públic). També s’ajardina la vessant de la muntanya en el tram inclòs entre Alts Forns i el passatge de Can Clos i es millora l’accessibilitat al Club Natació Montjuïc.

Finalització: Juny 2011

Sants - Montjuïc

Remodelació de la plaça Herenni i entorns

Es fa el tractament dels paviments,s’inclou nou arbrat, la renovació de l’enllumenat públic i s’incorpora nou mobiliari urbà. També se soterren les línies aèries i s’hi crea una zona de jocs infantils. L’àmbit de la intervenció abasta el carrer Callao, carrer Torre d’en Damians, carrer del Forn, carrer de Llobet i Plaça Herenni.

Finalització: Juny 2011

Sant Andreu

Nova biblioteca José Barbero a Trinitat Vella

Està projectat com un edifici de tres plantes destinades a diversos usos blibliotecaris. A la planta baixa hi ha la recepció, préstec i zona de visites, la sala polivalent i d’actes i una zona infantil. A la planta pis hi ha la zona de música i obres de consulta general. La planta segona hi haurà la zona de treball intern, amb una sala de descans.

Finalització: Juny 2011

Gràcia

Soterrament de les línies aèries als c. del Secretari Coloma i entorns

Aquestes tasques consisteixen en el soterrament de les línies aèries elèctrica, de telefonia i enllumenat públic als carrers del Secretari Coloma, Taxdirt, Romans i entorns afectats al districte de Gràcia..

Finalització: Juny 2011

Sarrià - Sant Gervasi

Remodelació del carrer Cardenal Vives i Tutó

La remodelació d’aquest carrer millora la mobilitat, l’accessibilitat i la seguretat dels vianants. L’actuació principal consisteix en ampliar i anivellar les voreres. També es renoven els paviments, la xarxa de clavegueram i l’enllumenat, amb el soterrament de les línies aèries; i la instal·lació de nou mobiliari urbà.

Finalització: Juny 2011

Sant Martí

Remodelació vestidors del Club Esportiu Júpiter

L’estat de les graderies del camp de futbol, tenien filtracions cap a l’interior dels vestidors que es troben situats en l’espai sota grades, per això se solucionen els problemes existents i alhora s’aprofita per a realitzar la remodelació dels vestidors en conjunt per tal d’adaptar-los a les necessitats reals del club.

Finalització: Maig 2011