Filtra

Les Corts

Arranjament de la plaça Can Rosés

Arranjament de la plaça Can Rosés i el carrer Taquígraf Garriga (entre els carrers Numància i Aviació) i el carrer Aviació (entre els carrers Taquígraf Garriga i Deu i Mata). La proposta consisteix en la urbanització d’un nou espai públic pavimentat en pedra artificial, rodejat de parterres i jardineres.

Finalització: Setembre 2010

Sarrià - Sant Gervasi

Remodelació del carrer Camp

Ja han acabat les obres de remodelació del carrer Camp, entre el carrer Reus i el carrer Sant Màrius. S’ha fet la construcció de una plataforma única per a vianants, s’hi ha plantat nou arbrat i s’hi ha instal·lat nous mobiliari urbà. Les obres han suposat una millora per el barri.

Finalització: Juny 2010

Les Corts

Reurbanització del carrer de Caballero, entre els carrers de Guitard i Nicaragua

Es fa l’ampliació de les voreres, nou enllumenat públic i s’hi planta nou arbrat. També s’incorpora una nova secció de voreres amb aparcament en cordó per a cotxes, motos i zones de càrrega i descàrrega, en ambdós costats. Es renoven les instal·lacions, així com el mobiliari urbà i s’instal·la nou enllumenat públic.

Finalització: Juny 2010

Sarrià - Sant Gervasi

Centre social a la Masia de Can Calopa

La Masia de Can Calopa de Dalt es transforma en un espai on s’integren les activitats docents i de recerca amb la producció vinícola. La llar assistencial de Can Calopa es converteix en un equipament per a la inserció sòcio-laboral de persones amb discapacitats psíquiques. L’edifici és de planta rectangular i està concebut com a una construcció auxiliar a la masia de la finca de Can Calopa.

Finalització: Maig 2010

Sarrià - Sant Gervasi

Centre Sociosanitari Putget Dolors Aleu

Nou Centre d’Atenció sociosanitari que té una capacitat per a 174 llits. El nou centre té dues plantes de serveis generals (soterrani i baixa), sis plantes amb unitats d’habitacions més una planta tècnica destinada als equips d’instal·lacions. També es reurbanitza el carrer de l’entorn, Marquès de Santa Anna, es farà una plataforma única pels vianants, nou mobiliari urbà i nou arbrat, entre d’altres actuacions.

Finalització: Gener 2010

Sant Martí

Aparcament a la plaça de les Glòries

Construcció d’un aparcament públic de rotació de 336 places (3 plantes). La construcció d’aquest aparcament forma part de la futura transformació de la plaça de les Glòries, que persegueix canviar el seu caràcter actual, eminentment automobilístic, per un espai públic recuperat per al barri i per als vianants.

Finalització: Gener 2010