Filtra Torna al llistat principal

Horta - Guinardó

Instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques a la ronda de Dalt

L’actuació consisteix en la implantació d’una instal·lació solar fotovoltaica, a la coberta de la ronda de Dalt, una vegada finalitzada la seva urbanització. La instal·lació es col·loca damunt d’una estructura de pòrtics de fusta laminada.

Horta - Guinardó

Arranjament de l’espai del carrer de l’Alguer, 33-35

Aquesta actuació té per objecte, completar la urbanització realitzada al carrer de l’ Alguer. L’actuació que ara comença consisteix en l’arranjament de la part més propera al carrer del Santuari amb l’execució d’una rampa, parterres amb vegetació, mobiliari urbà i enllumenat.

Finalització: juliol 2020

Horta - Guinardó

Millora de l’entorn de la masia de Can Soler

L’actuació té com a objectiu principal donar resposta a les necessitats del barri i fer d’aquest indret un espai amb caràcter de parc, amb zones diferenciades d’esbarjo i trobada pels veïns. Es construeixen tres plataformes, amb jocs infantils i una pista multiús, connectades amb un sistema de rampes, paviments tous i enjardinats i talussos verds entre les plataformes. Es fa la plantació de nou arbrat, així com la col·locació de nou mobiliari urbà i enllumenat.

Horta - Guinardó

Reurbanització del passatge de l’ Arc de Sant Martí

Aquesta actuació té com a objecte millorar l’accessibilitat d’aquest carrer. L’actuació consisteix bàsicament en la creació d’una plataforma única i la modificació del tram de dalt per a construir una escala i uns parterres enjardinats a cada costat. També se soterren les línies aèries existents, es fa la col·locació de nou enllumenat i la construcció de la xarxa de clavegueram.

Horta - Guinardó

Urbanització del tram cobert de la ronda de Dalt

Aquesta actuació té per objecte urbanitzar el tram de la ronda de Dalt on, els darrers mesos, s’han dut a terme els treballs de cobertura. Amb aquest actuació es crea un nou passeig central de 3.800 m² que disposa d’una franja de vegetació al costat muntanya i un espai pavimentat per als pas dels vianants a la banda mar. Hi ha zones d’estada, jocs infantils i una plaça polivalent per al veïnat.

Finalització: desembre 2019

Horta - Guinardó

Reurbanització dels carrers de Feliu i Codina i Chapí

Trams: C. de Feliu i Codina, entre Chapí i Eduard Toda. C. de Chapí, entre Feliu i Codina i Vent. L’actuació té per objecte transformar, aquests dos trams de carrer, en plataforma única per donar prioritat al vianant i pacificar el trànsit rodat, en el marc del programa superilles a Horta. També es creen zones d’estada, amb parterres verds i nou arbrat i es col·loca nou mobiliari urbà. A més es faran millores a la xarxa de clavegueram.

Finalització: desembre 2019