Implantació d’uns jocs infantils al carrer de Sant Cugat del Vallès

Districte: Gràcia

Inici: octubre 2021

Es fa la creació d’una zona de jocs infantils, al final del carrer de Sant Cugat del Vallès, entre els carrers de Larrard i Sant Josep de la Muntanya. L’actuació consisteix en els treballs necessaris per a la implementació d’aquest espai de lleure pels més petits. També s’inclou una zona d’estada, que queda delimitada fora del tancat de la zona de jocs, on es disposa el mobiliari urbà pertinent i nou enllumenat.