Urbanització del c. Garcilaso i la p. dels Jardins d’Elx

Districte: Sant Andreu

Finalització: desembre 2008

S’urbanitza el carrer Garcilaso entre Av.Meridiana i el C/ de la Sagrera esdevenint un passeig bulevard enjardinat de connexió entre el nucli històric de la Sagrera amb la malla de l’Eixample Cerdà. Es remodel·la totalment, adaptant-la a la nova estructuració del carrer Garcilaso i als passatges per a vianants de l’entorn.

Punts clau

El C. Garcilaso passarà

de 10 m d’amplada a 45 m, gràcies a la deconstrucció d’edificacions existents. Les voreres tindran una amplada, de 7 m i 23 m i en ambdues està previst el carril bici.

Millora de l’entorn públic

Es faran els treballs de pavimentació, enjardinament i arbrat, xarxes de reg i sanejament, adequació de les xarxes de serveis existents, enllumenat públic,…

La Plaça dels Jardins d’Elx

S’eliminen les barreres arquitectòniques i els desnivells actuals s’hi col·loca nou mobiliari urbà i una zona de jocs infantils.

Galeria d’imatges