Filtra

Sant Martí

Millora del parc del Clot

Es fan diverses actuacions per tal de millorar l’accessibilitat de l’àmbit.

Sants - Montjuïc

Adequació de la mobilitat a l’entorn de l’estació de Barcelona-Sants

Es fa l’adequació de la mobilitat a l’entorn de l’estació de Sants, de manera progressiva. Aquestes obres, que impulsa l’Ajuntament de Barcelona, són necessàries per executar la primera fase de les obres de l’estació de Sants, que l’ADIF té previst començar l’any 2024.

Sant Andreu

Instal·lació d’elements de cal·listènia

Es fan els treballs necessaris per a implantar elements gimnàstics a l’àmbit dels carrers de Tucumán i de la Ciutat d’Asunción. També es farà un nou paviment i s’instal·la nou enllumenat.

Ciutat

Implantació de carril bici al carrer de Mallorca, entre els carrers de Borrell i Rocafort i a l’Avinguda de Roma, entre els carrers de Rocafort i de Tarragona

S’implanta un carril bici a tocar de la vorera del costat mar del carrer de Mallorca i al costat muntanya de l’avinguda de Roma. Els treballs que es fan, entre d’altres, són l’execució de les canalitzacions per a semàfors, el fresat i aglomerat del paviment del carril bici, treballs de pintura i, finalment, la col·locació de peces separadores i pilones.

Ciutat

Implantació de carril bici al carrer de Mallorca, entre els carrers de Sicília i Comte d’Urgell

Els treballs que es fan, entre el pg. de Sant Joan i el c. del Comte d’Urgell, entre d’altres, són l’execució de les canalitzacions per a semàfors, el fresat i aglomerat del paviment del carril bici, treballs de pintura i, finalment, la col·locació de peces separadores i pilones. Entre el carrer de Sicília i el pg. de Sant Joan es fan treballs de millora del carril bici existent.

Ciutat Vella

Transformaió de la Via Laietana tram entre la plaça d’Antoni Maura i la plaça d’Idrissa Diallo

Aquestes obres donen continuïtat a les finalitzades en el tram superior del carrer i tenen per objecte convertir la Via Laietana en un espai que prioritza els vianants i la mobilitat sostenible.