Filtra

Gràcia

Implantació d’uns jocs infantils al carrer de Sant Cugat del Vallès

Es fa la creació d’una zona de jocs infantils, al final del carrer de Sant Cugat del Vallès, entre els carrers de Larrard i Sant Josep de la Muntanya. L’actuació consisteix en els treballs necessaris per a la implementació d’aquest espai de lleure pels més petits. També s’inclou una zona d’estada, que queda delimitada fora del tancat de la zona de jocs, on es disposa el mobiliari urbà pertinent i nou enllumenat.

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització del carrer de Ballester

L’objecte és millorar l’accessibilitat i guanyar espai per a l’ús dels vianants en aquest tram del carrer de Ballester. L’actuació consisteix en l’ampliació de les voreres, la incorporació de mobiliari urbà i la instal·lació de nou enllumenat. També es fa la plantació d’arbrat, al costat muntanya, amb la corresponent xarxa de reg. A més, se soterren les línies de serveis existents i s’hi col·loquen nous embornals adequant el sistema de drenatge existent.

Ciutat Vella

Millora de la plaça d’Armes, Parc de la Ciutadella

L’actuació consisteix en la millora d’aquest espai dins el parc de la Ciutadella.

Finalització: octubre 2021

Les Corts

Reurbanització de la plaça Coll de Finestrelles

Aquesta actuació té per objecte donar a la plaça un caràcter central al barri i reordenar els carrers de l’entorn, prioritzant el trànsit de vianants. L’actuació consisteix en reurbanitzar la plaça, incloent-hi un arbre de grans dimensions (Phytolacca Dioica) que fa ombra i s’hi col·loca una font. D’altra banda, es pacifiquen els carrers de l’entorn incorporant plataforma única, per tal d’ampliar l’espai per als vianants. També s’adeqüen les escales dels passatges d’accés als habitatges. A més, s’hi col·loca nou enllumenat, mobiliari urbà, arbrat i es milloren les xarxes de serveis.

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització del carrer de Maó, entre els carrers de Ganduxer i Mandri

L’obra té per objecte millorar l’accessibilitat i guanyar espai per a l’ús dels vianants en aquest tram del carrer de Maó. L’actuació consisteix en l’ampliació de la vorera del costat mar, la incorporació de nous passos de vianants, de mobiliari urbà i la instal·lació de nou enllumenat. També es fa la plantació d’arbrat amb la corresponent xarxa de reg. A més s’hi col·loquen nous embornals i s’adequa el col·lector existent.

Eixample

Millora dels horts de l’espai Germanetes

Es fan treballs d’adequació dels horts urbans a l’espai Germanetes, al xamfrà dels carrers de Viladomat amb Consell de Cent. L’actuació consisteix en la construcció de dos grans recintes elevats, dividits per un passadís central, on s’ubiquen els horts. També s’instal·len els corresponents sistemes de reg i d’enllumenat. A més, es conserva la tanca del xamfrà i es dota l’espai amb una nova porta, que connecta amb els Jardins d’Emma de Barcelona.