Filtra

Gràcia

Reurbanització de la plaça de Mons

L’obra té per objecte la reordenació de la plaça per tal que es converteixi en un espai públic d’ús ciutadà, amb arbrat i zones d’estada i que la circulació de vehicles perdi la importància que té actualment. La proposta substitueix la configuració actual de rotonda, per dos carrils de circulació central, separats de la resta de l’espai que genera, a banda i banda, dues zones àmplies per als vianants. Per tal de mantenir la plaça com a espai icònic i històric del barri, es reutilitza la llamborda del paviment existent. També es fa la plantació d’arbrat i es renova l’enllumenat.

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització del carrer de Vico, entre el carrer de freixa i la via Augusta

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al trànsit de vianants, en aquest tram del carrer de Vico. Aquesta consisteix en l’ampliació de la vorera oest, fins a 210 cm d’amplada, creant un recorregut accessible. Això permet incorporar noves columnes d’enllumenat. També es fa una nova pavimentació i s’adequa el sistema de recollida d’aigua, adaptant-lo al nou arranjament del carrer.

Horta - Guinardó

Canvi de sentit de la circulació d’alguns trams dels carrers de Campoamor, Eduard Toda, Carles Collet, Venècia i Lloret de Mar

Aquests treballs, tenen per objecte ordenar la mobilitat i desincentivar el trànsit per l’interior del teixit urbà del barri d’Horta, en el marc del programa Superilla Barcelona.

Finalització: setembre 2021

Nou Barris

Reurbanització del carrer de Pardo, entre el pg. de Fabra i Puig i el carrer d’Escòcia

L’obra té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al trànsit de vianants, en aquest tram del carrer de Pardo. L’actuació consiseix en la millora del paviment, la incorporació de mobiliari urbà i la instal·lació de nou enllumenat. També es fa la plantació d’arbrat amb la corresponent xarxa de reg.

Sant Martí

Millora per reparar i repavimentar la plaça dels Porxos

L’actuació té per objecte corregir les filtracions d’aigua i altres patologies associades a aquestes filtracions, de l’aparcament soterrat a la plaça dels Porxos. L’actuació consisteix en la retirada de la pavimentació actual de la plaça, així com el mobiliari urbà existent, per poder actuar en la part danyada i fer una reparació en profunditat amb una nova impermeabilització. Posteriorment, l’actuació es completa amb una nova pavimentació i la col·locació del mobiliari urbà.

Sant Martí

Reurbanització del carrer de Pallars, entre els carrers de la Marina i Joan d’Àustria

L’obra té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant, en aquest tram del carrer de Pallars i així, donar continuïtat al tram ja reurbanitzat, entre el carrer Joan d’Àustria i el carrer Pamplona. L’actuació consisteix en l’ampliació de les voreres, la incorporació de mobiliari urbà i la instal·lació de nou enllumenat. També es fa la plantació d’arbrat amb la seva corresponent xarxa de reg i se soterren les línies aèries de serveis existents. A més s’hi col·loquen nous embornals i s’adequa el col·lector existent.