Filtra

Sant Martí

Millora dels jocs infantils a la plaça del Maresme

Es fa la millora i ampliació de la zona de jocs infantils accessible i del seu entorn, a la plaça del Maresme. Es crea un espai central per a acollir esdeveniments. A més, s’inclou mobiliari urbà i nou enllumenat. També es potencia el recorregut d’una plaça a l’altra

Sant Andreu

Obres de remodelació dels entorns de la Casa de l’Aigua

Es fan obres de millora als entorns de la Casa de l’Aigua.

Nou Barris

Rehabilitació dels Apartaments Tutelats per a la Gent Gran Pau Casals. Plantes 2a i 9a

S’actua als Apartaments Tutelats per a la Gent Gran, al carrer Juan Ramón Jiménez, 4-6. Aquesta actuació consisteix en els treballs d’obra i instal·lacions necessàries per tal de renovar les plantes segona i novena de l’edifici. També s’adeqüen les façanes i es fan treballs puntuals a tot el conjunt.

Sarrià - Sant Gervasi

Pavimentació de diferents carrers a Les Planes

Es fa la reparació del paviment d’alguns carrers de Les Planes amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat.

Sants - Montjuïc

Millora dels talussos al Sot de la Foixarda i Sot de l’Estany als entorns de la muntanya de Montjuïc

Es fan actuacions de millora dels talussos al Sot de la Foixarda i Sot de l’Estany als entorns de la muntanya de Montjuïc.

Gràcia

Reforma de l’edifici de serveis al parc de la Creueta del Coll

Es fan obres de reforma de l’edifici existent al parc de la Creueta del Coll i també als vestidors.