Filtra

Sant Martí

Reurbanització del dic de recer al Port Olímpic

Es fa la reurbanització del dic de recer al Port Olímpic.

Finalització: abril 2024

Sarrià - Sant Gervasi

Treballs d’habilitació de l’espai com a hort comunitari a Sarrià de Dalt

Es fan treballs d’arranjament de l’àmbit situat a la cantonada dels carrers de Ràfols i del Naranjo de Bulnes per habilitar-lo com un hort comunitari que funciona també com un espai amb zones d’estada amb taules de pícnic i un sorral per als infants. L’actuació consisteix també en la incorporació de paviments drenants per afavorir l’absorció de l’aigua, la instal·lació d’uns mòduls amb bany adaptat, espais de magatzem d’eines, un petit hivernacle i dues piques, per garantir l’ús i la funcionalitat de l’espai.

Gràcia

Urbanització dels jardins d’Anna Piferrer

Es fa la urbanització d’aquest espai, situat a la cruïlla de l’av. de Vallcarca amb el c. d’Anna Piferrer, que té per objecte la millora de l’espai públic, la connectivitat i l’accessibilitat de l’entorn. Al nou parc s’hi diferencien tres nivells, on el verd te protagonisme i hi ha zones d’estada, de lleure i una àrea de joc infantil. S’incorpora mobiliari urbà i zones amb plantes aromàtiques, vinculades a les àrees d’estada. A més, s’utilitzen els desnivells per incorporar-hi tobogans, grades i escales que permeten transformar els desnivells en espais jugables i definir recorreguts amb rampes i escales que enllacen les diferents cotes.

Finalització: març 2024

Sant Martí

Implantació d’una àrea de jocs singular al parc del Poblenou

La intervenció té per objectiu millorar les condicions de joc de l’espai. Es planteja la substitució dels jocs existents i la implantació de nous jocs que millorin l’accessibilitat i les capacitats de joc, així com augmentar la superfície del cautxú pel gaudi dels infants.

Finalització: març 2024

Nou Barris

Millora dels talussos a l’av. dels Rasos de Peguera, 161 i 56 i al c. de la Vall d’Ordesa 36-60

Es fan els treballs necessaris per tal de protegir el front del talús. També, es millora la xarxa de drenatge d’aquest espai. Als darrers anys una sèrie d’episodis de pluges han provocat la inestabilitat de molts talussos de la ciutat, provocant esllavissades i petits arrossegaments de terra i graves a la part inferior, per efecte de l’escorrentia i la manca de sistemes de drenatge. Per aquest motiu, s’impulsen les actuacions de millora dels talussos de la ciutat.

Les Corts

Renovació dels Jardins Sant Joan de Déu

Es fa la renovació i ampliació d’aquests jardins amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’espai públic, fent-lo més inclusiu, saludable, transversal i intergeneracional. L’actuació consisteix a crear noves àrees de jocs infantils que seran inclusius i per a totes les edats. També s’hi creen zones de pícnic, espais d’estada i una grada polivalent. A més, s’inclou mobiliari urbà i nou enllumenat.