Filtra

Sant Martí

Millora per reparar i repavimentar la plaça dels Porxos

L’actuació té per objecte corregir les filtracions d’aigua i altres patologies associades a aquestes filtracions, de l’aparcament soterrat a la plaça dels Porxos. L’actuació consisteix en la retirada de la pavimentació actual de la plaça, així com el mobiliari urbà existent, per poder actuar en la part danyada i fer una reparació en profunditat amb una nova impermeabilització. Posteriorment, l’actuació es completa amb una nova pavimentació i la col·locació del mobiliari urbà.

Sant Martí

Reurbanització del carrer de Pallars, entre els carrers de la Marina i Joan d’Àustria

L’obra té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant, en aquest tram del carrer de Pallars i així, donar continuïtat al tram ja reurbanitzat, entre el carrer Joan d’Àustria i el carrer Pamplona. L’actuació consisteix en l’ampliació de les voreres, la incorporació de mobiliari urbà i la instal·lació de nou enllumenat. També es fa la plantació d’arbrat amb la seva corresponent xarxa de reg i se soterren les línies aèries de serveis existents. A més s’hi col·loquen nous embornals i s’adequa el col·lector existent.

Ciutat Vella

Millora del carrer de Cermeño (carrer Doctor Giné i Partagàs) entre els carrers de la Maquinista i Ginebra

‘L’actuació consistirà en la incorporació d’una plataforma elevada en un tram de calçada del carrer de Cermeño, davant la plaça de la Maquinista, i es retiraran les dues tanques situades al límit de la plaça. D’aquesta manera es donarà continuïtat a l’espai entre la mateixa plaça i la vorera del carrer de Giné i Partagàs.

Les Corts

Millora del parc de Cervantes

L’actuació consisteix en la millora del drenatge en superfície i del subsòl incorporant uns sistemes urbans de drenatge sostenible i gabions per reduir la velocitat de l’aigua i evitar arrossegaments de terra. Així, es gestiona l’aigua de pluja com un recurs i no com un risc d’inundació. També, se substitueix el mobiliari urbà que estigui deteriorat i es fa la plantació d’espècies arbustives.

Horta - Guinardó

Actuació de preservació del recinte arqueològic. Entorn de la bateria antiaèria del Turó de la Rovira

‘Aquesta actuació a l’entorn de la bateria antiaèria que té per objectius:
PRESERVAR les restes arqueològiques del recinte museogràfic de l’entorn de la bateria antiaèria i evitar el deteriorament del patrimoni històric derivat de l’ús intensiu.RESPECTAR el descans dels veïns del voltant.GARANTIR la seguretat del recinte i el seu entorn.EQUIPARAR el funcionament d’aquest espai al d’altres parcs públics de Barcelona oberts a la ciutadania que, a les nits, queden tancats.MANTENIR la permeabilitat de l’espai amb els diferents camins del Turó de la Rovira adequant un recorregut extern a la tanca que garanteixi les connexions.Els treballs bàsicament consistiran en la instal·lació d’una tanca configurada per barres d’acer, la creació d’un nou tram de camí a la banda nord i la reposició de la vegetació arbustiva que quedi malmesa amb l’actuació. Es preveuen cinc portes d’accés.

Gràcia

Substitució de la gespa del Camp Municipal de Futbol l’Àliga

Aquesta actuació té com a objecte la substitució de l’actual gespa artificial del camp de Futbol Municipal l’Àliga, ubicat a la plaça d’Alfonso Comín. Es fa la substitució de la gespa existent, deteriorada pel seu ús intensiu, per una d’última generació. També s’arranja el paviment sota la gespa a substituir, per la seu òptim drenatge .La superfície d’intervenció és aproximadament de 6.800 m².

Finalització: setembre 2021