Filtra

Sants - Montjuïc

Millora puntual dels jardins de les Tres Xemeneies

L’actuació consisteix en la millora d’aquests jardins per al gaudi del veïnat. Es creen itineraris accessibles com a espai estratègic entre els barris del Raval, Paral·lel i Poble Sec. Per a això, s’eliminen les barreres arquitectòniques i es garanteixen espais per als patinadors. A més, s’introdueix una pista de bàsquet com a element articulador de l’espai i s’hi incorporen elements de cal·listènia.

Horta - Guinardó

Urbanització dels entorns del Mercat Vall Hebron – Taxonera

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de l’entorn del mercat i la mobilitat del veïnat de la Teixonera, en aquest espai. Es farà la urbanització i reordenació els entorns del mercat. S’amplia l’accés a la plaça del mercat aprofitant l’espai entre la nova rampa d’accés al pàrquing i el mur existent al passeig de la Vall d’Hebron. També s’incorporen jardineres amb vegetació i mobiliari urbà. A més, al carrer de Trueba s’implanta plataforma única amb prioritat per als vianants i es fa un nou accés a la plaça de Numen Mestre, des d’aquest carrer.

Sant Andreu

Millora dels jardins de la plaça de Can Fabra

Es fa la millora d’aquests jardins amb criteris de sostenibilitat. Els treballs consisteixen en la renovació del paviment, l’adequació de l’enllumenat, la renovació i la incorporació de vegetació i de mobiliari urbà, per crear espais d’estada que facilitin les trobades i el descans. També es renova la zona de jocs infantils, on s’hi integren diversos jocs inclusius i s’incorporen noves àrees amb paviments de sorra i cautxú.

Sant Andreu

Reurbanització de la plaça del Sot dels Paletes

L’objectiu és millorar l’accessibilitat de la plaça, potenciar els seus usos i eliminar les barreres arquitectòniques. L’actuació consisteix en la renovació i ampliació de l’espai de jocs infantils i la creació d’una zona d’estada, amb bancs i cadires, que fa de separador del trànsit rodat. Així, la nova àrea de jocs infantils esdevé més àmplia i accessible. També es renoven l’enllumenat i les instal·lacions de reg i s’hi incorpora mobiliari urbà.

Gràcia

Pacificació entorns escola Rius i Taulet

Es pacifica aquest entorn escolar amb l’objectiu d’implementar una millora dels seus accessos i espais immediats, augmentar els espais de trobada i incrementar la seguretat viària. Els treballs consisteixen principalment en l’ampliació de les voreres de l’entorn de l’escola, la col·locació de nou mobiliari, la incorporació de vegetació i l’adequació de l’espai. A més, a l’av. de la República Argentina es redueix l’amplada de la vorera per afegir-hi un carril de circulació que permeti girar a l’esquerra i reduir el flux al carrer de Maignon.

Finalització: octubre 2023

Sant Martí

Implantació d’una àrea de jocs singular al parc del poblenou

La intervenció té per objectiu millorar les condicions de joc de l’espai. Es planteja la substitució dels jocs existents i la implantació de nous jocs que millorin l’accessibilitat i les capacitats de joc, així com augmentar la superfície del cautxú pel gaudi dels infants.