Filtra

Nou Barris

Reurbanització del carrer de Pardo, entre el pg. de Fabra i Puig i el carrer d’Escòcia

L’obra té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al trànsit de vianants, en aquest tram del carrer de Pardo. L’actuació consiseix en la millora del paviment, la incorporació de mobiliari urbà i la instal·lació de nou enllumenat. També es fa la plantació d’arbrat amb la corresponent xarxa de reg.

Finalització: abril 2022

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització del carrer de les Escoles Pies, entre els carrers de Carrencà i dels Vergós

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat, potenciar les zones de vianants i facilitar l’activitat del petit comerç i del Mercat, en aquest tram del carrer de les Escoles Pies. L’actuació consisteix en la implantació de plataforma única, s’hi col·loca mobiliari urbà, jardineres amb vegetació i nou arbrat a la vorera contraria al Mercat. També es fa l’adequació del sistema de recollida d’aigua.

Finalització: març 2022

Sant Martí

Reurbanització del lateral de la Gran Via a l’entorn de l’Escola Casas

Es reurbanitza l’espai que envolta el centre escolar, per tal de donar prioritat als vianants i oferir a l’alumnat i als pares i mares un accés segur a l’escola. S’actua al lateral muntanya de la Gran Via entre el c. de Bilbao i la rambla del Poblenou. S’amplia la vorera, es guanya un carril bici, s’hi planta arbrat i s’instal·la una nova parada de bus escolar. Després de les obres, aquest tram només tindrà un carril per a busos, taxis i veïnat. També es reurbanitza la plaça entre els carrers de Guatemala, Joan de Malta, Monturiol i la Gran Via, on es fan uns itineraris interiors,una àrea de jocs infantils i d’estada amb parterres i nou arbrat.

Eixample

Execució de carril bici a l’av. Diagonal, entre el pg. De Sant Joan i el pg. De Gràcia

Implantació d’un carril bici segregat, a cadascuna de les calçades laterals d’aquest tram de l’av. Diagonal, per tal de suprimir els que discorren per les tercianes (espais centrals), compartint espai amb el vianant. La solució constructiva s’adapta a les diferents seccions que té aquesta avinguda. Tanmateix es fa un enllaç de carril bici pels carrers Roger de Llúria, Còrsega i Pau Claris. Els principals treballs, que s’executen per trams, són: la senyalització del carril, millores puntuals del paviment, readaptació dels carrils de circulació, col·locació de semàfors i noves canalitzacions i col·locació de peces separadores.

Sant Martí

Rehabilitació de la masia de Can Miralletes

Es fa la rehabilitació d’aquesta masia, a l’interior dels jardins de Can Miralletes, entre els carrers de Sant Antoni Maria Claret, Conca i Indústria. Els treballs que es duen a terme són la consolidació estructural i la redistribució dels espais interiors. També es fa l’adequació de l’accés a l’exterior, per acollir nous serveis auxiliars als jardins. A més, s’adeqüen les façanes i les cobertes, mantenint l’aspecte actual de la masia.

Eixample

Construcció d’un col·lector a l’av. Diagonal entre el pg. de Sant Joan i el carrer Girona

L’actuació té per objecte principal construir un col·lector, paral·lel al que ja existeix a la Diagonal, per ampliar la seva capacitat de desguàs i millorar, així, el sistema de drenatge d’aquesta zona de l’Eixample. Com a conseqüència, a partir de la tarda del 23 de novembre, la calçada central de l’av. Diagonal quedarà tallada al trànsit privat. Els itineraris alternatius són bàsicament, el c. Aragó o Mallorca, sentit Llobregat i el c. Rosselló o València, sentit Besòs.

Finalització: març 2022