Filtra

Ciutat Vella

Renovació de l’àrea de jocs infantil plaça de les Caramelles

L’actuació té per objecte transformar aquesta àrea de jocs per a facilitar l’accessibilitat de tots els jocs, millorar la seguretat en la seva utilització i maximitzar la diversió i la diversitat. Els treballs consisteixen a crear una zona de jocs inclusiu i intergeneracional, s’inclouen zones d’estada i es milloren els itineraris de vianants de l’espai. També s’adeqüen els serveis de sanejament i d’enllumenat.

Les Corts

Remodelació del carrer de Loreto

Al tram esntre el c. de Burdeus i l’Av. de Sarrià. Aquestes obres tenen per objecte la reordenació de la vialitat en aquest tram del carrer de Loreto. L’actuació consisteix a renovar el paviment de la calçada i de les voreres, el soterrament de les línies aèries existents i la col·locació de mobiliari urbà. També es millora el sistema de recollida d’aigües.

Finalització: abril 2024

Sant Martí

Adequació dels locals del Moll de Mestral del Port Olímpic

Es fa l’adequació dels locals del Moll de Mestral del Port Olímpic.

Finalització: abril 2024

Sant Martí

Reurbanització del dic de recer al Port Olímpic

Es fa la reurbanització del dic de recer al Port Olímpic.

Finalització: abril 2024

Sarrià - Sant Gervasi

Treballs d’habilitació de l’espai com a hort comunitari a Sarrià de Dalt

Es fan treballs d’arranjament de l’àmbit situat a la cantonada dels carrers de Ràfols i del Naranjo de Bulnes per habilitar-lo com un hort comunitari que funciona també com un espai amb zones d’estada amb taules de pícnic i un sorral per als infants. L’actuació consisteix també en la incorporació de paviments drenants per afavorir l’absorció de l’aigua, la instal·lació d’uns mòduls amb bany adaptat, espais de magatzem d’eines, un petit hivernacle i dues piques, per garantir l’ús i la funcionalitat de l’espai.

Gràcia

Urbanització dels jardins d’Anna Piferrer

Es fa la urbanització d’aquest espai, situat a la cruïlla de l’av. de Vallcarca amb el c. d’Anna Piferrer, que té per objecte la millora de l’espai públic, la connectivitat i l’accessibilitat de l’entorn. Al nou parc s’hi diferencien tres nivells, on el verd te protagonisme i hi ha zones d’estada, de lleure i una àrea de joc infantil. S’incorpora mobiliari urbà i zones amb plantes aromàtiques, vinculades a les àrees d’estada. A més, s’utilitzen els desnivells per incorporar-hi tobogans, grades i escales que permeten transformar els desnivells en espais jugables i definir recorreguts amb rampes i escales que enllacen les diferents cotes.

Finalització: març 2024