Filtra

Sant Andreu

Reurbanització de la plaça del Sot dels Paletes

L’objectiu és millorar l’accessibilitat de la plaça, potenciar els seus usos i eliminar les barreres arquitectòniques. L’actuació consisteix en la renovació i ampliació de l’espai de jocs infantils i la creació d’una zona d’estada, amb bancs i cadires, que fa de separador del trànsit rodat. Així, la nova àrea de jocs infantils esdevé més àmplia i accessible. També es renoven l’enllumenat i les instal·lacions de reg i s’hi incorpora mobiliari urbà.

Finalització: abril 2024

Nou Barris

Reurbanització de la plaça del Verdum

Es reurbanitza la plaça i els dos carrers de vianants adjacents, el carrer de Robert Robert i el paral·lel, per a convertir l’espai en un lloc de trobada, descans i joc on hi predomina el verd. L’actuació consisteix a millorar la connexió entre les diferents plataformes que conformen la plaça, incorporant-hi grans jardineres amb vegetació que es col·loquen reomplint les grades ja existents. A més, es renova el mobiliari urbà i s’hi instal·la una zona de jocs infantils.

Finalització: abril 2024

Les Corts

Carril bici travessera de Les Corts

S’implanta un carril bici bidireccional, a tocar de la vorera del costat mar, del tram entre el carrer de Joan Güell i la Gran Via de Carles III, deixant un carril de serveis entre el carril bici i els carrils de circulació de vehicles.

Finalització: abril 2024

Ciutat Vella

Renovació de l’àrea de jocs infantil plaça de les Caramelles

L’actuació té per objecte transformar aquesta àrea de jocs per a facilitar l’accessibilitat de tots els jocs, millorar la seguretat en la seva utilització i maximitzar la diversió i la diversitat. Els treballs consisteixen a crear una zona de jocs inclusiu i intergeneracional, s’inclouen zones d’estada i es milloren els itineraris de vianants de l’espai. També s’adeqüen els serveis de sanejament i d’enllumenat.

Les Corts

Remodelació del carrer de Loreto

Al tram esntre el c. de Burdeus i l’Av. de Sarrià. Aquestes obres tenen per objecte la reordenació de la vialitat en aquest tram del carrer de Loreto. L’actuació consisteix a renovar el paviment de la calçada i de les voreres, el soterrament de les línies aèries existents i la col·locació de mobiliari urbà. També es millora el sistema de recollida d’aigües.

Finalització: abril 2024

Sant Martí

Adequació dels locals del Moll de Mestral del Port Olímpic

Es fa l’adequació dels locals del Moll de Mestral del Port Olímpic.

Finalització: abril 2024