Filtra

Gràcia

Reurbanització del carrer de Romans

‘L’objecte és millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant, en aquest carrer. Es fa la implantació de plataforma única, la incorporació de mobiliari urbà, la plantació de nou arbrat i la instal·lació de nou enllumenat. També se soterren les línies de serveis aèries existents i s’hi col·loquen nous embornals.

Eixample

Arranjament del carrer d’Aragó entre els carrers del Comte d’Urgell i Calàbria

‘L’actuació consisteix en la renovació i millora de les voreres, així com la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED. També s’hi fan actuacions puntuals a l’arbrat i als embornals, desplaçant els que estan mal ubicats respecte als passos de vianants.

Eixample

Millora dels Jardins de la Reina Victòria

L’actuació té com a objectiu rehabilitar l’espai verd, d’estil noucentista, situat a la mitjana central de la gran via de les Corts Catalanes, entre la rambla de Catalunya i el passeig de Gràcia, anomenat també Jardí de les Quatre Copes. Els treballs consisteixen en la millora de l’espai amb la col·locació de nous parterres, així com la instal·lació de nou enllumenat i la col·locació de nou paviment. A més, s’amplia i millora el pas de vianants del passeig de Gràcia. Pel que fa al mobiliari urbà, es restauren els bancs existents i les escultures de les quatre copes, atès que són especialment rellevants i tenen valor patrimonial.

Finalització: abril 2022

Eixample

Arranjament del carrer d’Aragó entre els carrers de Comte d’Urgell i Casanova

L’actuació consisteix en la renovació i millora de les voreres, així com la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED. També s’hi fan actuacions puntuals a l’arbrat i als embornals, desplaçant els que estan mal ubicats respecte als passos de vianants.

Finalització: abril 2022

Eixample

Millora dels horts de l’espai Germanetes

Es fan treballs d’adequació dels horts urbans a l’espai Germanetes, al xamfrà dels carrers de Viladomat amb Consell de Cent. L’actuació consisteix en la construcció de dos grans recintes elevats, dividits per un passadís central, on s’ubiquen els horts. També s’instal·len els corresponents sistemes de reg i d’enllumenat. A més, es conserva la tanca del xamfrà i es dota l’espai amb una nova porta, que connecta amb els Jardins d’Emma de Barcelona.

Finalització: abril 2022

Sant Martí

Reurbanització del carrer de Binèfar entre la via Trajana i la rambla de Prim

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant, en aquest tram del carrer de Binèfar. Es fa la renovació del paviment, proporcionant espais d’estada i descans per al veïnat i la incorporació de mobiliari urbà. També se’n fa l’adequació de l’enllumenat als requeriments actuals d’eficiència energètica. A més, s’hi millora el sistema de recollida d’aigües, s’hi col·loquen nous embornals i se n’adequa el col·lector existent.