Filtra

Sant Andreu

Reurbanització del carrer de Cortit

L’objecte és millorar l’accessibilitat i guanyar espai per a l’ús dels vianants, en aquest carrer. L’actuació consisteix en incorporar plataforma única per pacificar el trànsit rodat de la via. S’hi planta arbrat, es millora el sistema de recollida d’aigües i s’hi instal·la nou enllumenat. A més, s’hi incorpora nou mobiliari urbà.

Finalització: novembre 2023

Sants - Montjuïc

Millora del drenatge i remodelació del carrer de Vila i Vilà, tram c. de Palaudàries – pl. de la Bella Dorita

L’actuació consisteix en executar els treballs previs a les obres de millora del drenatge i la remodelació del carrer de Vila i Vilà, entre el carrer de les Palaudàries i la plaça de la Bella Dorita, donant continuïtat als trams ja executats. Es fan treballs de desviació dels serveis afectats i s’adapten les estructures existents al subsòl per a instal·lar-hi el futur col·lector.

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització del passatge de Marimon

L’objecte és millorar l’accessibilitat i guanyar espai per a l’ús dels vianants, en aquest passatge. L’actuació consisteix en incorporar plataforma única per pacificar el trànsit rodat de la via. S’hi planta arbrat en grans escocells, es millora el sistema de recollida d’aigües i s’hi instal·la nou enllumenat. A més, s’hi incorpora nou mobiliari urbà i s’hi creen zones d’estada.

Finalització: novembre 2023

GràciaHorta - Guinardó

Transformació del carrer de Pi i Margall

L’actuació té per objecte convertir aquest carrer en un eix cívic amb prioritat del vianant, que forma part de la xarxa de corredors verds de la ciutat i connecta el parc de les Aigües amb la pl. d’en Joanic. Es fa l’ampliació de les voreres, que tenen una alternança d’amplades a una i altra banda del carrer, creant així, espais d’estada i zones de passeig. S’incorporen parterres de diferents formes i dimensions, amb diversitat d’espècies vegetals i també s’hi planta nou arbrat.

Finalització: novembre 2023

Sants - Montjuïc

Millora del parc de l’Espanya Industrial

L’actuació consisteix en ampliar la zona infantil, que inclourà elements de joc inclusius, i la zona d’esbarjo de gossos, que es trasllada dins el mateix parc. També s’hi inclou un gran espai per a diferents activitats a l’aire lliure, una àrea d’elements de cal·listènia i una pista esportiva multifuncional. A més, s’arranja la zona de petanca, s’hi col·loca nou mobiliari urbà i plantes arbustives.

Sarrià - Sant Gervasi

Millora dels jardins de Mercè Rodoreda

L’actuació consisteix en la renovació i l’ampliació de l’àrea de jocs infantils i de la zona d’esbarjo de gossos. També es fa l’estabilització dels talussos i la renovació del mobiliari urbà, per crear espais d’estada que facilitin les trobades i el descans. A més es fa la millora de l’enllumenat i la millora de les escales.