Filtra

Horta - Guinardó

Millora de l’espai entre el carrer de Vayreda i l’escola Baloo

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat a l’àmbit situat entre el carrer de Vayreda i l’Escola Baloo. Es duen a terme les actuacions necessàries per a millorar l’accessibilitat als habitatges, equipaments i zones d’estada així com els diferents recorreguts perimetrals i interns a l’àmbit. També es renova l’enllumenat, la xarxa de clavegueram, s’incorporarà nou mobiliari urbà i noves plantacions amb la corresponent xarxa de reg. A més, es fan unes actuacions per al control del pas de porcs senglars cap a les zones habitades.

Finalització: novembre 2022

Eixample

Desconstrucció de la llosa de fonamentació de l’antic Mercat de Sant Antoni

Es fa la retirada dels dos trams de llosa a la ronda de Sant Antoni, entre els carrers del Comte d’Urgell i Casanova, per tal de millorar la connexió transversal entre voreres i permetre l’ús de l’espai per part dels vianants. Una vegada enretirada l’estructura, es fa un arranjament de la superfície afectada, amb la reposició del paviment afectat i l’asfaltat de la zona de la calçada per permetre l’ús veïnal d’aquest espai.

Sants - Montjuïc

Millora dels jardins de la rambla de Sants

L’objecte és crear un espai verd més accessible per als veïns i veïnes de l’entorn. L’actuació consisteix, bàsicament, en la millora de la jardineria damunt del calaix de les vies mitjançant la protecció dels parterres, la renovació de la vegetació arbustiva i la millora dels sistemes de reg.

Nou Barris

Reurbanització de les escales del Matagalls

L’actuació té per objecte convertir les escales del Matagalls en un itinerari verd i més accessible per als veïns i veïnes de l’entorn, i que doni continuïtat al Turó de la Peira. Les obres consisteixen a crear unes escales còmodes, amb un pendent suau i envoltades de verd. A més, s’hi incorporen zones d’estada intermèdia amb mobiliari urbà, com cadires, bancs i papereres. També s’hi planta nou arbrat i plantes arbustives amb la corresponent xarxa de reg.

Horta - Guinardó

Consolidació estructural del palau del Marquès d’Alfarràs

L’actuació consistirà en la consolidació estructural del palau del Marquès d’Alfarràs.

Sarrià - Sant Gervasi

Restauració de la tanca dels jardins de la Fundació Muñoz Ramonet

L’actuació consistirà en la restauració de la tanca i el mur perimetral dels jardins de la Fundació Julio Muñoz Ramonet.