Filtra

Eixample

Creació de quatre nous eixos verds i quatre places a l’Eixample

Una de les transformacions més significatives és la que viurà l’Eixample amb la creació de quatre nous eixos verds i quatre places. Es converteixen en eixos verds part dels carrers Consell de Cent, Rocafort, Comte Borrell i Girona. Les quatre places es trobaran a les interseccions d’aquests eixos i també a la de Consell de Cent amb Enric Granados. Amb aquesta actuació es guanyen 6 hectàrees d’espai per als vianants i es multiplica per 12 el verd urbà.

Sants - Montjuïc

Reurbanització del carrer de Piquer

L’actuació consisteix en millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant, en aquest carrer. Es fa l’ampliació de les voreres i la implantació de plataforma única a les cruïlles amb els carrers Lafont i Cabanes. A més, s’incorpora mobiliari urbà, es renova part de l’arbrat i s’hi instal·la nou enllumenat. També se soterren les línies de serveis aèries existents.

Les Corts

Reurbanització de la plaça Coll de Finestrelles

Aquesta actuació té per objecte donar a la plaça un caràcter central al barri i reordenar els carrers de l’entorn, prioritzant el trànsit de vianants. L’actuació consisteix en reurbanitzar la plaça, incloent-hi un arbre de grans dimensions (Phytolacca Dioica) que fa ombra i s’hi col·loca una font. D’altra banda, es pacifiquen els carrers de l’entorn incorporant plataforma única, per tal d’ampliar l’espai per als vianants. També s’adeqüen les escales dels passatges d’accés als habitatges. A més, s’hi col·loca nou enllumenat, mobiliari urbà, arbrat i es milloren les xarxes de serveis.

Finalització: agost 2022

Horta - Guinardó

Reurbanització del carrer d’Olvan

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i la mobilitat del c. d’Olvan i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament, en l’ampliació de les voreres i la incorporació de nous passos de vianants, el soterrament de les línies de serveis aèries i la col·locació de mobiliari urbà. També s’adequa l’enllumenat als requeriments actuals d’eficiència energètica i es millora el sistema de recollida d’aigües.

Finalització: agost 2022

Sant Martí

Rehabilitació de la Nau Foseco, recinte industrial l’Escocesa

Es rehabilita la nau Foseco, recinte industrial de l’Escocesa, es tracta d’una nau amb coberta a dues aigües. La seva rehabilitació conservarà i protegirà al màxim els elements estructurals. Es manté la volumetria original de la nau, i es proposen unes divisions entre taller que siguin mòbils i que no arribin al sostre per mantenir la visió interior de tot el conjunt. A les façanes es recuperen les obertures originals. El nou programa que s’ubicarà en aquesta nau serà un centre de creació artística, basat principalment en les arts plàstiques. La nau acollirà tallers per artistes, una galeria expositiva, que estarà complementat per la sala d’instal·lacions i pel passadís de circulació.

Sant Martí

Treballs per reparar i repavimentar la plaça dels Porxos

L’actuació té per objecte corregir les filtracions d’aigua i altres patologies associades a aquestes filtracions, de l’aparcament soterrat a la plaça dels Porxos. L’actuació consisteix en la retirada de la pavimentació actual de la plaça, així com el mobiliari urbà existent, per poder actuar en la part danyada i fer una reparació en profunditat amb una nova impermeabilització. Posteriorment, l’actuació es completa amb una nova pavimentació i la col·locació del mobiliari urbà.

Finalització: juliol 2022