Filtra

Ciutat Vella

Cobriment amb lluerna del pati de la Casa Padellàs

Les obres consisteixen en la incorporació d’una cúpula de vidre, que té com a objectiu millorar i donar un ús més intensiu a l’espai del pati interior de la casa de Padellàs, actual seu del Museu d’Història (MUHBA), al carrer del Veguer, 4. Es tracta del cobriment del pati central (anomenat pati del rellotge), que és el punt d’accés al museu, per tal d’afavorir la circulació i els usos dins el MUHBA. La lluerna està formada per vidres inclinats orientats a quatre vessants amb la finalitat de recollir l’aigüa cap a la seva base perimetral.

Ciutat

Pacificació d’entorns escolars

S’inicien les obres per pacificar cinquanta-quatre entorns escolars, amb l’objectiu d’implementar una millora dels seus accessos i espais immediats, augmentar els espais de trobada i incrementar la seguretat viària. Els treballs principalment són de pintura, col·locació de mobiliari urbà i adequació de l’espai. Aquesta actuació s’emmarca dins el programa Protegim les Escoles, una estratègia de ciutat per tal que les escoles disposin, en el seus accessos, d’un espai públic confortable i saludable i que esdevingui un lloc de trobada per als infants, les seves famílies, i, en general, el veïnatge.

Gràcia

Substitució de la gespa del Camp Municipal de Futbol l’Àliga

Aquesta actuació té com a objecte la substitució de l’actual gespa artificial del camp de Futbol Municipal l’Àliga, ubicat a la plaça d’Alfonso Comín. Es fa la substitució de la gespa existent, deteriorada pel seu ús intensiu, per una d’última generació. També s’arranja el paviment sota la gespa a substituir, per la seu òptim drenatge .La superfície d’intervenció és aproximadament de 6.800 m².

Sarrià - Sant Gervasi

Nou equipament a la plaça de Sarrià

El nou equipament a la plaça de Sarrià, acull una biblioteca de barri, la seu del Districte de Sarrià – Sant Gervasi i una sala polivalent. El nou edifici que consta de planta baixa, tres plantes pis i terrat, es converteix en un espai sociocultural de referència per a la ciutadania i les entitats del barri. L’edifici té una superfície total de gairebé 5.400 m².Aquestes obres també inclouen l’obertura i urbanització del carrer Menor de Sarrià fins a la via Augusta.

Horta - Guinardó

Millora de l’entorn de la masia de Can Soler

L’actuació té com a objectiu principal donar resposta a les necessitats del barri i fer d’aquest indret un espai amb caràcter de parc, amb zones diferenciades d’esbarjo i trobada pels veïns. Es construeixen tres plataformes, amb jocs infantils i una pista multiús, connectades amb un sistema de rampes, paviments tous i enjardinats i talussos verds entre les plataformes. Es fa la plantació de nou arbrat, així com la col·locació de nou mobiliari urbà i enllumenat.

Finalització: maig 2021

Nou Barris

Arranjament de l’espai de l’antic camp futbol Ciutat Meridiana

Aquesta actuació té com a objecte adequar la zona de l’antic camp de futbol a partir de les necessitats que el veïnat ha proposat a través de diferents processos participatius. L’actuació consisteix en la reurbanització integral de l’espai, recuperant la connexió amb la serra de Collserola.

Finalització: maig 2021