Reurbanització de l’espai dels Jardins de Ca l’Aranyó, entre Bolívia i Tànger

Districte: Sant Martí

Finalització: desembre 2015

La reurbanització de l’espai als Jardins de Ca l’Aranyó, té per objecte millorar l’accessibilitat i crear nous itineraris, també s’actua a l’arbrat i l’enllumenat.