Actuació de preservació del recinte arqueològic. Entorn de la bateria antiaèria del Turó de la Rovira

Districte: Horta - Guinardó

Inici: setembre 2021

‘Aquesta actuació a l’entorn de la bateria antiaèria que té per objectius:
PRESERVAR les restes arqueològiques del recinte museogràfic de l’entorn de la bateria antiaèria i evitar el deteriorament del patrimoni històric derivat de l’ús intensiu.RESPECTAR el descans dels veïns del voltant.GARANTIR la seguretat del recinte i el seu entorn.EQUIPARAR el funcionament d’aquest espai al d’altres parcs públics de Barcelona oberts a la ciutadania que, a les nits, queden tancats.MANTENIR la permeabilitat de l’espai amb els diferents camins del Turó de la Rovira adequant un recorregut extern a la tanca que garanteixi les connexions.Els treballs bàsicament consistiran en la instal·lació d’una tanca configurada per barres d’acer, la creació d’un nou tram de camí a la banda nord i la reposició de la vegetació arbustiva que quedi malmesa amb l’actuació. Es preveuen cinc portes d’accés.