Adequació de la Casa de les Vàlvules annexa a la torre de les Aigües del Besòs

Districte: Sant Martí

Finalització: maig 2019

Aquesta actuació té per objecte culminar l’adequació de la Casa de les Vàlvules, com a equipament cultural (actualment seu de l’Arxiu Històric de Poblenou). Les obres consisteixen en l’adequació dels espais interiors, la instal·lació de l’ascensor i l’arranjament de les instal·lacions d’enllumenat i climatització, entre d’altres. També, es dota l’espai amb el mobiliari i la museografia necessària per tal de generar un espai de difusió d’aquest conjunt patrimonial.