Adequació del Casal de Gent Gran de Sant Ildefons

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Finalització: juny 2018

Aquesta actuació té per objecte la rehabilitació interior del casal. Consisteix en la redistribució dels espais interiors, afavorint l’entrada de llum natural i ventilació al centre i l’adequació de les instal·lacions a la normativa vigent. També és construeix una rampa d’accés a l’edifici i es modifica la reixa d’accés exterior.