Arranjament de l’entorn de les Hortes de Sant Bertran

Districte: Sants - Montjuïc

Inici: gener 2024

Es fa la millora d’aquests jardins per convertir aquest espai en un parc urbà que millora i amplia els espais de trobada, fomenta el joc i els usos diversos, i guanya superfície verda i més ombra. L’actuació consisteix en la remodelació completa dels jardins i el trasllat de l’àrea de gossos al Parc del Mirador. S’hi creen espais esportius i de lleure i una àrea de joc infantil. S’actua als dos espais verds, que ara estan separats pel carrer de Carrera, i es converteixen en un sol jardí. Això permet ampliar i diversificar les àrees de joc i d’activitat física i millorar-ne l’accessibilitat. També, en el marc d’aquestes obres, s’inclouen les de construcció del sobreeixidor del col·lector del pg. de Montjuïc amb el c. de Carrera.