Carril bici a la ronda de Sant Pere

Districte: Ciutat

Finalització: juny 2018

Construcció de carril bici, a la ronda de Sant Pere entre el passeig de Sant Joan i el carrer de Girona, que comporta les fases de treball següents: col·locació de semàfors i noves canalitzacions. Delimitació de l’espai del carril bici. Fresat i aglomerat del paviment. Readaptació de la senyalització de la resta de carrils. Treballs de pintura. Col·locació de les peces separadores del carril bici. Senyalització vertical i horitzontal.