Carril bici gran via de les Corts Catalanes

Districte: Ciutat

Finalització: maig 2018

Implantació d’un carril bici a la Gran Via, entre els carrers de Vilamarí i Aribau.