Centre de Serveis Socials Roquetes, c. Vidal i Guasch

Districte: Nou Barris

Finalització: juliol 2012

La finalitat de les actuacions als centres de serveis socials depèn del tipus d’intervenció de cada actuació, ja siguin de remodelació, ampliació o bé obra nova. En tots els casos el denominador comú és adaptar els centres als requeriments i necessitats del nou model de Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Barcelona, dotant-los de les condicions d’accessibilitat, de seguretat, d’habitabilitat, de comfort, organitzatives i de senyalització, correctes.