Connexió del carril bici al nus de les avingudes Meridiana, Rio de Janeiro i pg. de Santa Coloma

Districte: Ciutat

Finalització: desembre 2018

Obres de connexió del carril bici per tal de donar continuïtat i millorar els itineraris, tant de les bicicletes com dels vianants. Els treballs que es fan son, entre d’altres, petites demolicions, pavimentació i senyalització vertical i horitzontal.