Consolidació estructural del palau del Marquès d’Alfarràs

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: desembre 2023

L’actuació consistirà en la consolidació estructural del palau del Marquès d’Alfarràs.