Construcció del Centre de Serveis Socials Myrurgia

Districte: Eixample

Inici: gener 2024

Es fa la construcció d’un edifici que acollirà un Centre de Serveis Socials a l’interior d’illa dels jardins de Beatriu de Provença, una vegada acabats els treballs previs d’enderroc. El nou edifici té dues plantes pis i a la coberta s’hi inclourà vegetació. La construcció respecta la línia visual dels edificis de l’entorn i s’integra amb l’escola bressol i els mateixos jardins. A més, l’edifici disposa d’un porxo a l’entrada que serveix d’aixopluc.