Construcció d’un nou Casal de Gent Gran, a la plaça de Meguidó

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: juliol 2017

L’edifici que esta format per uns mòduls prefabricats, té dues plantes i esta ubicat de manera que s’hi pugui accedir a peu pla, aprofitant el desnivell existent al solar i possibilitant l’accés a persones amb mobilitat reduïda. Aquesta configuració permet l’ús independent de les dues plantes.

 

Imatges autor Andreu Adrover:

  

   

Galeria d’imatges