Construcció d’un nou equipament esportiu

Districte: Sant Andreu

Inici: maig 2023

Es fa la construcció d’un nou edifici al carrer de d’Espronceda, 320-324. El nou edifici consta de dues parts diferenciades: una de planta soterrani, planta baixa i tres plantes pis (dues d’elles amb altells), i una altra només de planta soterrani i planta baixa a tot l’interior d’illa. A més, també s’ha projectat una coberta enjardinada que, tot i que no serà accessible, suposarà un benefici ambiental per al veïnat.