Enderroc parcial del Centre Esportiu Municipal d’Horta

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: gener 2017

Aquesta actuació serveix per a que es faci l’ampliació i la reforma d’aquest equipament esportiu i l’ordenació de l’espai exterior. Es fa la desconstrucció de l’edifici de la piscina, dels vestuaris i una part del pavelló. La retirada selectiva del material existent a l’edifici, es fa seguint la normativa establerta de la gestió dels residus.