Execució de carril bici als carrers Cantàbria i Santander, entre els carrers Menorca i Ca N’Oliva

Districte: CiutatSant Martí

Inici: novembre 2022

S’implanta un carril bici segregat, a banda i banda del carrer, a tocar de la vorera.