Implantació de carril bici a la ronda del Guinardó, entre els carrers de Vinyals i de Cartagena

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: abril 2022

S’implanten dos carrils bici unidireccionals, un per sentit, de 740 metres cadascun, a tocar de la vorera. La solució constructiva s’adapta a les diferents seccions que té aquesta via, segons els trams. Els principals treballs són: la senyalització del carril, fresat i aglomerat del paviment, readaptació de la resta de carrils de circulació, col·locació de semàfors i noves canalitzacions, treballs de pintura, col·locació de peces separadores i senyalització. Aquest carril bici és un dels projectes presentats i escollits per la ciutadania en el procés de Pressupostos Participatius i s’emmarca en el projecte de construcció de 32,6 quilòmetres nous de carril bici i la millora d’11,7 quilòmetres ja existents. L’objectiu és arribar al 2023 amb una xarxa total de 272 quilòmetres, per fer de Barcelona una ciutat més sostenible.