Implantació de carril bici a la via Augusta (tram Laforja-Ganduxer)

Districte:

Inici: novembre 2022

S’ implanta un carril bici a banda i banda de la via, a tocar de la vorera. Aquesta actuació s’emmarca en el projecte de de construcció de 32,6 quilòmetres nous de carril bici i la millora d’11,7 quilòmetres ja existents. L’objectiu és arribar al 2023 amb una xarxa total de 272 quilòmetres, per fer de Barcelona una ciutat més sostenible.