Implantació de carril bici a l’avinguda Diagonal, entre la pl. de Pius XII i la Facultat d’Empresarials

Districte: Les Corts

Finalització: març 2022

S’implanta un carril bici segregat bidireccional, al lateral costat muntanya de l’av. Diagonal, amb una longitud de gairebé 900 metres. La solució constructiva s’adapta a les diferents seccions que presenta aquesta via, en aquest tram. L’actuació s’emmarca en el projecte de construcció de 32,6 quilòmetres nous de carril bici i la millora d’11,7 quilòmetres ja existents. L’objectiu és arribar al 2023 amb una xarxa total de 272 quilòmetres, per fer de Barcelona una ciutat més sostenible.