Implantació de carril bici al carrer de Mallorca, entre els carrers del Clot i Cartagena

Districte: Ciutat

Inici: gener 2023

S’implanta un carril bici a tocar de la vorera del costat mar d’aquest tram del carrer de Mallorca.