Implantació de la xarxa de recollida pneumàtica de residus al c. Antic de Sant Joan

Districte: Ciutat Vella

Finalització: juny 2018

Al tram entre els carrers del Rec i Ribera. Aquesta actuació té per objecte la implantació de la xarxa de recollida pneumàtica d’aquest carrer i la seva connexió amb el sector del carrer del Rec. S’instal·len quatre bústies de recollida d’escombraries. També es fa la renovació de la xarxa de clavegueram, substituint un tram del col·lector i construint el corresponent drenatge superficial.