Instal·lació de dos ascensors entre els carrers de la Mare de Déu de Port i Segura

Districte: Sants - Montjuïc

Finalització: febrer 2020

L’actuació consisteix en millorar l’accessibilitat i la connectivitat d’aquesta zona i salvar el desnivell existent entre el carrer de la Mare de Déu de Port i el carrer del Segura. Ambdós complementen les escales mecàniques que actualment uneixen aquests desnivells. El primer ascensor se situa al carrer de la Mare de Déu de Port i arriba a través d’una passarel·la a la plaça de Buenaventura Durruti. El segon ascensor s’ubica a la plaça de Buenaventura Durruti i arriba a través d’una passarel·la al carrer del Segura. També es fa la plantació de nou arbrat, la col·locació de mobiliari urbà i la renovació d’una part de l’enllumenat.