Instal·lació de la xarxa de RPRSU al carrer de Sant Ramon

Districte: Ciutat Vella

Finalització: juny 2015

Amb aquesta instal·lació de recollida pneumàtica de residus es millora la recollida d’escombraries pels veïns i veïnes del barri.