Millora de la Casa Elizalde

Districte: Eixample

Finalització: novembre 2018

Aquesta actuació consisteix principalment en la millora i ampliació de l’espai de recepció de la Casa Elizalde, la millora del vestíbul d’accés que comunica el carrer amb el pati interior i la modificació del bany de la planta principal. A més, s’adeqüen les instal·lacions acústiques i climatològiques. Es manté l’esperit de l’edifici que figura en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Historicoartístic de la ciutat.