Millora de la plaça del doctor Letamendi

Districte: Eixample

Inici: gener 2024

L’objectiu és millorar l’accessibilitat, eliminar les barreres arquitectòniques i renovar les àrees de joc infantils de la part superior de la plaça del Doctor Letamendi. Es reforma integralment les dues àrees de joc actuals, tot mantenint un espai central de pas per facilitar els desplaçaments a peu. A més, es preveu la incorporació de mobiliari als accessos de la plaça i s’hi plantarà arbrat.