Millora de l’accessibilitat del barri de Can Clos

Districte: Sants - Montjuïc

Finalització: juny 2011

Remodelació del barri de Can Clos amb una sèrie d’actuacions públiques encaminades a millorar Can Clos. L’actuació ha consistit en fer la nova pavimentació, la instal·lació de nou mobiliari urbà, millora en la jardineria i els serveis (xarxa elèctrica, telefònica i alimentació de l’enllumenat públic). També s’ajardina la vessant de la muntanya en el tram inclòs entre Alts Forns i el passatge de Can Clos i es millora l’accessibilitat al Club Natació Montjuïc.