Millora de l’enllumenat a la ciutat

Districte: Ciutat

Finalització: octubre 2022

L’Ajuntament de Barcelona treballa per millorar l’enllumenat de l’espai públic de la ciutat mitjançant un pla de rehabilitació integral. Aquestes actuacions, principalment, inclouen la renovació de l’enllumenat existent amb tecnologia LED, per tal de millorar l’eficiència energètica i el rendiment de la instal·lació.

Actuacions en curs:

Carrer de Provença, entre els carrers de Padilla i del Dos de Maig

Carrer d’Hurtado

Carrer de Craywinckel

Parc de la Barceloneta

Plaça de les Caramelles