Millora de l’entorn de l’Escola de les Aigües i de l’Institut Teresa Pàmies

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: gener 2021

L’actuació té per objectiu implementar una millora dels seus accessos i espais immediats, augmentar els espais de trobada i incrementar la seguretat viària. La proposta consisteix en fer una vorera passant al vial d’accés a l’escola (carrer de Taxdirt) per ajustar-la a la mateixa cota que el carrer de Sardenya. També es crea un camí de jocs, mitjançant la unió dels dos centres docents amb treballs de pintura, i s’incorpora mobiliari urbà. La superfície d’actuació és de 1.650m². Aquesta actuació s’emmarca dins el programa Protegim les Escoles, una estratègia de ciutat per tal que les escoles disposin, en el seu accés, d’un espai públic confortable i saludable i que esdevingui un lloc de trobada per als infants, les seves famílies, i, en general, el veïnatge.