Millora de l’entorn de l’Escola Mas Casanovas

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: desembre 2020

L’actuació té per objectiu implementar una millora dels seus accessos i espais immediats, augmentar els espais de trobada i incrementar la seguretat viària. La proposta consisteix en crear una zona destinada al lleure a l’entrada de l’escola. S’actua a la vorera adjacent a l’escola, a la calçada de manera parcial i a la vorera contraria, deixant el carrer Mas Casanovas en atzucac pels dos extrems. S’incorpora mobiliari urbà i jardineres per incrementar la sensació de seguretat. La superfície d’actuació és de 1.430m². Aquesta actuació s’emmarca dins el programa Protegim les Escoles, una estratègia de ciutat per tal que les escoles disposin, en el seu accés, d’un espai públic confortable i saludable i que esdevingui un lloc de trobada per als infants, les seves famílies, i, en general, el veïnatge.