Millora de l’entorn escolar al carrer del Consell de Cent, entre Viladomat i Comte Borrell

Districte: Eixample

Finalització: setembre 2020

L’actuació té per objecte pacificar el trànsit rodat d’aquest tram del carrer del Consell de Cent i guanyar espai per a l’ús dels vianants. Els treballs que es duen a terme són bàsicament la renovació del mobiliari urbà i la creació de zones d’estada. S’hi col·loquen jardineres amb vegetació i es pinta el paviment, per a redistribuir l’espai a la calçada. També es creen zones d’estada a dues de les cantonades, davant de la nova escola bressol i de l’espai Germanetes. A més, en aquest tram, es redueix el trànsit rodat deixant un carril de circulació i el carril bici.