Millora de les voreres de la via Laietana

Districte: Ciutat Vella

Finalització: abril 2019

Aquesta actuació té per objecte, d’una banda, arranjar els trams de vorera que tenen el paviment deteriorat i millorar els encaminaments i els guals i d’altra banda, reordenar els entroncaments de la vorera amb alguns carrers perpendiculars. L’obra comença pel costat Llobregat, del tram comprès entre els carrers de Fontanella i Doctor Joaquim Pou. Aquests treballs inclouen l’entroncament dels carrers de Tomàs Mieres, Julià Portet i Doctor Joaquim Pou.