Millora de l’espai comprès entre els carrers del Camp Arriassa, Ca n’Oliva, Santander i rbla. Guipúscoa

Districte: Sant Martí

Finalització: desembre 2020

Aquesta actuació té com a objecte la reordenació de l’espai per millorar-ne l’accessibilitat i els elements urbans. L’actuació consisteix a renovar el paviment existent, eixamplant les voreres en alguns punts, per tal de crear zones d’estada amb nou mobiliari urbà. També es reordena l’aparcament, s’adequa l’enllumenat als requeriments d’eficiència actuals i es millora la xarxa de clavegueram.