Millora de quatre cruïlles de la superilla del Poblenou

Districte: Sant Martí

Finalització: juliol 2017

L’actuació té per object pacificar l’entrada de la superilla, generar espais d’estada i per als vianants i la creació de parterres amb vegetació. Principalment es duran a terme treballs de pavimentació, col·locació de mobiliari urbà i plantacions.