Millora del carrer de Xavier Nogués i adequació de l’enllumenat d’un tram del carrer d’Alfons el Magnànim

Districte: Sant Martí

Finalització: abril 2022

L’actuació té per objecte crear un espai més accessible per als veïns i veïnes de l’entorn, per tal d’afavorir-ne els itineraris. L’actuació consisteix en la renovació del paviment, incorporant plataforma única, la instal·lació de nou enllumenat, nou mobiliari urbà i s’adequa la xarxa de clavegueram del carrer de Xavier Nogués i del passatge comercial. A més s’hi planta nou arbrat. També es renova l’enllumenat del costat Llobregat del carrer d’Alfons el Magnànim, entre els carrers de Cristóbal de Moura i Llull. D’altra banda, per tal de millorar la mobilitat, es construeix una rampa d’accés des de la rambla de Prim cap al Centre d’Atenció Primària Besòs.