Millora del Parc de la Guineueta

Districte: Nou Barris

Finalització: setembre 2018

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i els recorreguts del parc. Aquesta actuació consisteix, bàsicament en la renovació del paviment del parc, creant nous camins. També es fa la millora de la xarxa de reg, dels elements vegetals i de l’àrea d’esbarjo de gossos.