Millora del parc de la Pegaso

Districte: Sant Andreu

Finalització: novembre 2023

L’actuació té com a objectiu garantir i millorar l’accessibilitat del parc de La Pegaso, ampliar-ne els usos i millorar les condicions dels seus talussos. L’actuació consisteix en la modificació dels pendents transversals de la vorera d’accés al parc, l’ampliació de la zona de jocs i la renovació del paviment. A més, s’hi instal·la una tirolina, zones de pícnic i s’hi planta arbrat per a crear espais d’ombra. També s’actua als talussos per evitar l’arrossegament de graves i corregir-ne l’erosió. Pel que fa a la zona d’esbarjo de gossos, es renova el paviment incorporant-hi drenatge i es neteja el mobiliari urbà.