Millora del parc del Clot

Districte: Sant Martí

Finalització: desembre 2023

Es fan diverses actuacions per tal de millorar l’accessibilitat de l’àmbit.