Millora dels carrers del Lliri i del Clavell

Districte: Gràcia

Finalització: juny 2015

Aquesta actuació té per objecte la remodelació de les voreres i de la calçada per transformar la secció del carrer en plataforma única d’aquests carrers. Així mateix, es millora el clavegueram i es renova l’enllumenat.