Millora dels jardins de Can Miralletes

Districte: Sant Martí

Finalització: gener 2023

Es fan diverses actuacions per tal de millorar l’accessibilitat de l’àmbit.