Millora dels jardins de Can Miralletes

Districte: Sant Martí

Inici: octubre 2023

Es fan diverses actuacions per tal de millorar l’accessibilitat de l’àmbit.