Millora dels talussos a l’av. dels Rasos de Peguera, 161 i 56 i al c. de la Vall d’Ordesa 36-60

Districte: Nou Barris

Inici: març 2024

Es fan els treballs necessaris per tal de protegir el front del talús. També, es millora la xarxa de drenatge d’aquest espai. Als darrers anys una sèrie d’episodis de pluges han provocat la inestabilitat de molts talussos de la ciutat, provocant esllavissades i petits arrossegaments de terra i graves a la part inferior, per efecte de l’escorrentia i la manca de sistemes de drenatge. Per aquest motiu, s’impulsen les actuacions de millora dels talussos de la ciutat.