Millora dels talussos a l’entorn de Vallvidrera

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Inici: gener 2024

Es fan treballs de millora del talús al carrer Major del Rectoret, 163, a l’alçada del carrer Costa del Bruc, que consisteixen en l’execució d’una pantalla de micropilotis i l’estabilització del talús amb malles de coco i triple torsió reforçades amb cables i fixades amb perns d’ancoratge.

Es fan treballs de millora del talús al camí del Pantà, a l’alçada del número 54, que consisteixen en la construcció d’un nou col·lector d’aigües residuals i l’estabilització del talús mitjançant malles de coco i triple torsió reforçades amb cables i fixades amb perns d’ancoratge.